במקרה של החלפה ניתן לשלוח את המוצר בדואר לכתובת: עליזהל׳ה, הסילו 1, כפר פינס, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
לא תתבצע החזרה של המוצר במקרה של אובדן של אחד או יותר מרכיבי אריזתו המקורית. יש לשלוח את המוצר בשלמותו כפי שהתקבל.

על כל מוצרי החנות ישנה אחריות יצרן עד 14 יום:
תנאי אחריות היצרים חלים במידה והתנאים הבאים קיימים:
הצגת חשבונית קניה.
החזרת המוצר באריזתו המקורית.

ביטול רכישה והחזרת פריטים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

2 עליזהל׳ה נעלי תינוקות יחליפו או יקבלו בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית וכל הנלווה לפריט בעת קבלתו על ידי הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

2.1 עליזהל׳ה נעלי תינוקות הם בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

2.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981. ובכלל זה כל פרטי ׳סדרת הרקומות׳ אשר כוללת רקמה מיוחדת בעבודת יד, בייצור רק על בסיס הזמנת הלקוח.

3. החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך:

3.1 החלפה תמורת פריט אחר – ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר עליזהל׳ה נעלי תינוקות בהתאם למדיניות עליזהל׳ה נעלי תינוקות.

3.2 ביטול העסקה תמורת החזר כספי – ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

3.3 ביטול הזמנה יתבצע ע”י יצירת קשר למספר 058-5326487 בשעות הפעילות או בווטסאפ למספר הזה. תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת הפריט לחברה על פי התנאים שיקבעו עליזהל׳ה נעלי תינוקות כגון- אופן המשלוח.

3.4 ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

3.5 במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח, ולאחר קבלת הסחורה חזרה אצל עליזהל׳ה נעלי תינוקות, יינתן זיכוי כספי מלא, מלבד עלות המשלוח היוצא מבית העסק אשר תנוכה מסך הזיכוי.

3.6 במידה והלקוח קיבל הטבת ״משלוח חינם״ בעקבות תנאי מסוים ולאחר זיכוי המוצר התנאי הופר, ינוכה מזיכוי העסקה סכום המשלוח הרגיל אשר היה עליו לשלם לולא אותה ההטבה.

3.7 עלות המשלוח להחזרת הפריט לחברה מוטלת על הלקוח בלבד. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל.

4. הפריטים היוצאים מעליזהל׳ה נעלי תינוקות עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של העסק, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין ובהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.

5. מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותם של עליזהל׳ה נעלי תינוקות לתבוע כל נזק שיגרם להם בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.